U bent hier

Zweedse kinderopvang

Zweden is een van de beste landen in de wereld de tijd om een ​​kind te zijn, aldus Unicef. In 1979, Zweden werd het eerste land dat het kloppen of slaan van kinderen strafbaar te stellen, terwijl de Zweedse wet zorgt ervoor dat kinderen goed beschermd. Diverse organisaties zijn gewijd aan kinderen het welzijn, met inbegrip van een door de regering benoemde ombudsman wiens taak het is om de rechten van kinderen te beschermen en hun belangen te kijken. De ombudsman heeft de plicht om de 1989 van de Verenigde Naties te volgen inzake de rechten van het kind en te handhaven in de Zweedse samenleving. Zweden was een van de eerste landen aan te sluiten bij de conventie.

Van de 9,5 miljoen mensen die wonen in Zweden, bijna 2 miljoen jonger dan 18 jaar. Ongeveer 70 procent van de kinderen onder de 18 jaar leven met beide biologische ouders, terwijl bijna een derde heeft een stiefvader of stiefmoeder. Tachtig procent van alle kinderen hebben een moeder die gaat werken, en 90 procent heeft werkende vaders.

Ouderschapsverlof in Zweden is een van de meest genereuze in de wereld. Alle ouders krijgen 480 dagen betaald verlof per kind, die moet worden aangevraagd voordat het kind wordt acht. Moeders nemen de meeste ouderschapsverlof, maar meer vaders zijn tijd doorbrengen thuis met hun kinderen en beweren nu ongeveer 20 procent van alle ouderschapsverlof.

School is vrij in Zweden (met uitzondering van kleuterscholen en hoger onderwijs, hoewel deze deels gefinancierd door de overheid) en de eerste negen jaar zijn verplicht. Kinderen naar school op de leeftijd van zeven (zes-jarigen wonen kleuterschool) en eindigen op 15. Dan hebben ze de keuze uit een verblijf op voor senior high. Kinderen tussen zes en 12 worden aangeboden kinderopvang voor en na schooltijd.

 

Swedish child care


Sweden is one of the best countries in the world in which to be a child, according to Unicef. In 1979, Sweden became the first country to make the beating or spanking of children a criminal offence, while Swedish law ensures children are well protected. Various organizations are devoted to children’s well-being, including a government-appointed ombudsman whose job is to protect the rights of children and look after their interests. The ombudsman has a duty to follow the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child and enforce it in Swedish society. Sweden was one of the first countries to sign up to the convention.
 
Of the 9.5 million people who live in Sweden, almost 2 million are under 18. About 70 percent of children under 18 live with both their birth parents, while almost a third have a stepfather or stepmother. Eighty percent of all children have a mother who goes out to work, and 90 percent have working fathers.

Parental leave in Sweden is among the most generous in the world. All parents get 480 days of paid leave per child, which must be claimed before the child turns eight. Mothers take most parental leave, but more fathers are spending time at home with their children and now claim about 20 percent of all parental leave.

School is free in Sweden (except for nursery schools and higher education, although these are partly funded by the government) and the first nine years are compulsory. Children start school at the age of seven (six-year-olds attend preschool) and finish at 15. Then they have a choice of staying on for senior high. Children aged between six and 12 are offered daycare before and after school.