U bent hier

GG-Ouderschap

Gelijkwaardig Gedeeld Ouderschap kortweg GG-Ouderschap

Gelijkwaardig Gedeeld Ouderschap - GG-Ouderschap

10 november 2013

Zoals Roberta Angellili recent aanhaalde worden terminologie als shared parenting door verschillende Europese landen verschillende interpretaties aangegeven.  Als Vaderinstituut wensen wij op korte termijn een standpunt in te nemen hoe wij daar invulling aan zullen geven. 

Gedacht wordt om als vertrekpunt de vertaling van de Leading Women Shared Parenting te nemen en daarna tot definitie over te gaan.