U bent hier

gelijkmatig verdeelde huisvesting

Onderzoek naar de wet op de gelijkmatig verdeelde huisvesting

impact Wet bevoorrechten gelijkmatig verdeelde huisvesting

De Franstalige Ligue bruxelloise pour la santé mentale heeft onderzoek gedaan naar het effect van de wet van18 juli 2006 -de Wet tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn-.

Een Nederlandse vertaling van dit onderzoek is beschikbaar.

http://www.vaderinstituut.be/doc/pdf/130219_vertaling_texte_hebergement_egalitaire.pdf

 

La Libre Belgique schreef het volgende:

Parlementaire vraag en antwoord over de toepassing van de wet van 18 juli 2006

vraag & antwoord inzake de gelijkmatig verdeelde huisvesting

 

Parlementaire vraag en antwoord over de toepassing van de wet van 18 juli 2006 

Quotum bij zorg- en opvoedingsregelingen van scheidingskinderen

De Belgische wetgeving van 18 juli 2006 dewelke het behoud van goede relaties met beide ouders na een (echt)scheiding nastreeft is binnen Europa in de vaderbeweging globaal genomen gekend als de beste wetgeving.  Toch stellen wij als Vaderinstituut de vraag of en in hoeverre die wet wordt toegepast.  Wij menen dan ook dat een evaluatie zich opdringt gelet op de signalen die wij ontvangen dat er nog teveel scheidingskinderen zijn die goede relatie met beide ouders verliezen na een (echt)scheiding of die een goede relatie met beide ouders niet meer kunnen opbouwen.