U bent hier

evenwichtige ontwikkeling

Evenwichtige ontwikkeling van het kind en het essentiele ervan

Lessen in kinderrechten…

In het algemeen geldt dat het leren kennen van de (moeder/vader) en het onderhouden van contacten met (hem/haar) essentieel is voor een evenwichtige ontwikkeling van een kind

pappa en zijn kleine prinses

Maar…

Quotum bij zorg- en opvoedingsregelingen van scheidingskinderen

De Belgische wetgeving van 18 juli 2006 dewelke het behoud van goede relaties met beide ouders na een (echt)scheiding nastreeft is binnen Europa in de vaderbeweging globaal genomen gekend als de beste wetgeving.  Toch stellen wij als Vaderinstituut de vraag of en in hoeverre die wet wordt toegepast.  Wij menen dan ook dat een evaluatie zich opdringt gelet op de signalen die wij ontvangen dat er nog teveel scheidingskinderen zijn die goede relatie met beide ouders verliezen na een (echt)scheiding of die een goede relatie met beide ouders niet meer kunnen opbouwen.