U bent hier

SOS PAPA België kaart een Sinterklaasprobleem aan op 6 december

SOS PAPA

 

Bonjour à tous,

 

Pour faire entendre les difficultés de la rupture parentale et l’impossibilité de certains parents de Belgique à offrir lors de la fête de Saint Nicolas des cadeaux à leurs enfants, ils organisent un rassemblement devant la cellule stratégique du Ministre de la Justice à Bruxelles. Ils y distribueront bonbons et ballons.

 

SOS PAPA Belgique asbl s’associe à ce mouvement, par l’organisation d’une présence afin d’alerter la responsabilité judiciaire dans ces situations de ruptures familiales.

Nous aimerions également obtenir un entretien avec le Ministre de la Justice Annemie TURTELBOOM.

 

NOTEZ DANS VOS AGENDAS!!! D 6 DÉCEMBRE 2012 DE 10H00 À 12H00. VENEZ NOMBREUX!!!

BOULEVARD DE WATERLOO 115 – 1000 BRUXELLES

 

Amitiés, solidarités

 

Gegroet iedereen,

 

Om de problematiek  voortkomend uit de breuk in de ouderband en het  onvermogen van sommige ouders in België om aan hun kinderen ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest geschenken te geven, beter te doen begrijpen, organiseren zij een bijeenkomst voor de Beleidscel van de  minister van Justitie in Brussel. Ze zullen er snoep en ballonnen uitdelen.

 

SOS PAPA België vzw sluit zich bij deze beweging aan door hun aanwezigheid teneinde de gerechtelijke overheid te waarschuwen in gevallen van gebroken gezinnen.

We willen ook graag een ontmoeting met de minister van Justitie Annemie TURTELBOOM hebben.

 

NOTEER HET IN UW AGENDA!   Donderdag  6 december 2012 van 10.00 uur tot 12.00 uur. Kom met velen!

WATERLOOLAAN  115 - 1000 BRUSSEL

 

Vriendschap, solidariteit

 

Reacties

afbeelding van Jan Van Baelen

Elk kind heeft recht op zijn beide ouders en Sinterklaas weet dat