U bent hier

Relatieondersteuning in Vlaanderen Kenniscentrum HIG maakt de balans op

HIG

Relatieondersteuning in Vlaanderen: wat en hoe?
Kenniscentrum HIG maakt de balans op

Er gaat veel aandacht naar zorg voor gezinnen bij scheiding. Dat is belangrijk want de wijze waarop ouders na hun scheiding gestalte geven aan hun ouderschap heeft een grote impact op het welbevinden van de kinderen.

Steeds meer stemmen gaan op om partners lang voor het fout loopt in hun relatie actiever te ondersteunen. Een ‘goede’ partnerrelatie is immers een belangrijke buffer om opvoedingsproblemen te vermijden. In verschillende landen werd de laatste jaren relatieondersteuning opnieuw expliciet op de kaart gezet. Onder andere in Engeland, Finland, Noorwegen en Australië zijn positieve ervaringen met laagdrempelig aanbod van relatieondersteuning op lokaal niveau in 'family centers'.

Ook tijdens de Gezinsconferentie werd relatieondersteuning als prioriteit naar voor geschoven, met de vraag aan het beleid om 'in te zetten op duurzame relaties vooraleer ze spaak lopen’.
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen heeft aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG)de opdracht gegeven om een stand van zaken op te maken van het aanbod voor relatieondersteuning in Vlaanderen. De komende maanden zullen we de bestaande voorzieningen in Vlaanderen in kaart brengen, inspirerende voorbeelden in het buitenland bekijken, enkele Vlaamse aanbieders verder bevragen en de belangrijkste betrokkenen rond de tafel brengen.

Info en contact: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - tel. 02/240.68.40 of 02/240.68.46.

http://www.hig.be/