U bent hier

Over medicatie ADHD en hallucinante cijfers

Belgische kinderen slikken meer medicijnen dan ooit

bron: http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/belgische-kinderen-slikken-meer-me...

donderdag 22 november 2012 om 05u42

Belgische kinderen nemen recordhoeveelheden medicatie. Het gebruik bij min-18-jarigen is op vijf jaar tijd met 15 procent gestegen. Kinderartsen noemen dat 'hallucinante cijfers'.

 
De stijging blijkt uit cijfers van het Riziv, schrijft Het Laatste Nieuws. De stijging doet zich voor bij zowat alle medicijnen voor kinderen. Van liefst 12 van de 15 meest voorgeschreven middelen bij min-18-jarigen is het gebruik gestegen tussen 2007 en 2011.


De grootste stijging doet zich voor bij de refluxremmers, waarvan het gebruik met meer dan de helft toenam. Jaarlijks worden meer dan 3 miljoen van die maagzuurremmers voorgeschreven. Ook middelen tegen psychoses, zoals schizofrenie (+37 pct) en ADHD-medicatie (+35 pct) worden jaar na jaar vaker gebruikt, net als medicijnen tegen diabetes (+24 pct) en astma (+21 pct).

Alarmerende evolutie

Kinderartsen en -psychiaters schrikken enorm van de "hallucinante" cijfers. Er is volgens hen één grote oorzaak: overmedicatie. "We schrijven kinderen véél te makkelijk en veel te veel medicatie voor", zegt professor kindergeneeskunde Yvan Vandenplas (VUB). "Een alarmerende evolutie die dringend een halt toegeroepen moet worden. De bijwerkingen van deze middelen zijn veel te gevaarlijk om er zo licht mee om te springen."

'Quick fix'

Ook psychoanalyticus Stijn Vanheule (UGent) is verontrust door de sterke stijging. "Mensen zien geneeskunde te vaak als 

lees meer: zie bron

 * * * * * * * * * * * 

 

In vijf jaar tijd 15% meer medicijnen voorgeschreven voor minderjaringen

Onze kinderen slikken meer pillen dan ooit. Het totale medicijnengebruik bij de min-18-jarigen is met liefst 15% gestegen in 5 jaar tijd, zo blijkt uit cijfers van het Riziv. Uitschieters zijn refluxremmers (+52%), pillen tegen psychoses als schizofrenie (+37%) en ADHD-medicatie (+35%). Kinderartsen en -psychologen hebben het over een «hallucinante evolutie» die ogenblikkelijk een halt moet worden toegeroepen.

De stijging doet zich voor bij zowat alle medicijnen voor kinderen. Van liefst 12 van de 15 meest voorgeschreven middelen bij min-18-jarigen is het gebruik gestegen tussen 2007 en 2011. En bij de meeste zelfs significant. Zo wordt antireflux-medicatie 52% meer gebruikt dan vijf jaar geleden. Jaarlijks worden er meer dan 3 miljoen van deze maagzuurremmers voorgeschreven aan kinderen. Vooral bij baby's (jonger dan 1 jaar) neemt het gebruik fel toe: +15%. Deze medicijnengroep is dan ook opgeklommen van de 10de naar de 7de plaats in de top 15 van geneesmiddelen. Opmerkelijk is dat ook de antipsychosemiddelen, die in 2007 nog niet in de top voorkwamen, nu op de 13de plaats staan. Het gebruik hiervan is met 37% gestegen. In totaal kregen vorig jaar 13.963 kinderen deze middelen voorgeschreven. Hierbij zelfs 643 kleuters (jonger dan 6 jaar). En ook het gebruik van ADHD-medicatie kende een groei met 35%. Naar schatting 66.000 Vlaamse kinderen (6%) nemen Rilatine. Diabetes (+24%) en astmamedicijnen (+21%) vervolledigen de sterkste stijgers.

Niet te stoppen

Enige significante daler in de top is medicatie voor oog- en oorontstekingen (-31%). Het totale medicijnengebruik bij kinderen is gemiddeld met 15% toegenomen, terwijl het aantal minder; jarigen slechts met 2% steeg. Experts wijten deze «schrikwekkende» en «hallucinante» stijging aan pure overmedicatie. «Het gebruik blijft maar stijgen, al jaren aan een stuk. Terwijl je me écht niet gaat wijsmaken dat er zoveel zieke kinderen bijkomen», zegt VUB-professor Kindergeneeskunde Yvan Vandenplas. «Er zit een heel groot probleem in het voorschrijfgedrag van artsen. Voor het minste verkoudheidje of griepje schrijven ze medicijnen voor. Een gevaarlijke evolutie, die blijkbaar maar niet te stoppen is. Neem nu de antirefluxmedicatie. Het is echt verschrikkelijk om te zien hoe snel het gebruik hiervan stijgt. 52% in vijf jaar tijd is ongelooflijk. Nochtans zijn er heel wat bijwerkingen mogelijk, zoals darm- en luchtweginfecties. Die zijn gevaarlijker dan de reflux zelf. Terwijl je die oprispingen bij baby's perfect kunt aanpakken door de voeding aan te passen — geef kleinere porties en wat ingedikte melk — en hen op hun zij te leggen.»

Niet terugbetaald
Ook psychoanalyticus Stijn Vanheule (UGent) is zeer verontrust door de sterke stijging. «Mensen zien geneeskunde te vaak als een consumptieproduct», meent hij. «Net zoals bij een kapotte computer die ze vervangen, moet ook een ziekte liefst in 1 -2-3 opgelost zijn. Dus zoeken ze hun heil in geneesmiddelen die voor deze quick fix zorgen. Zeer onrustwekkend. Vooral de blijvende toename van de antipsychose-middelen en ADHD-medicatie is alarmerend. Deze zware geneesmiddelen zouden enkel voorgeschreven mogen worden voor kinderen die niet geholpen kunnen worden met andere, minder ingrijpende vormen van therapie. Maar helaas worden ze nu ook gebruikt om storend gedrag te bestrijden.»
«Gelukkig is er sinds kort een wet die bepaalt dat de medicatie enkel terugbetaald wordt als meer dan de helft van deze medicatie nog steeds door een huisdokter wordt voorgeschreven. Dit moet dringend stoppen, want deze middelen kunnen gevaarlijke bijwerkingen vertonen, zoals groeiachterstand, diabetes, hartklachten en in sommige gevallen zelfs plotse dood. En dan is er over de effecten op lange termijn nog niet zoveel bekend.»

Slechte lucht
Toch zijn er ook geneesmiddelen waarvan het gebruik stijgt omdat er effectief meer kinderen aan de ziekte lijden. Dit is zo bij onder meer allergieën, diabetes en astma. Zo is het aantal diabetespatiëntjes tussen 7 en 12 jaar in tien jaar tijd verdubbeld. Volgens recente cijfers van de Christelijke Mutualiteit (CM) gaat het om 2.000 kinderen, onder wie zo'n 300 kleuters.
«De immuunziektes stijgen in het algemeen. Ons immuunsysteem is immers minder gewapend door de betere hygiëne en vele vaccinaties»., verklaart professor Vandenplas. «Deze verklaring gaat ook op voor de allergieën.»
Ook luchtwegaandoeningen zoals astma blijven toenemen.
Hieraan lijden intussen liefst 200.000 Belgische kinderen. «Deze aandoeningen komen al jaren met stip het meeste voor bij kinderen. Eén van de belangrijkste verklaringen hiervoor is de slechte luchtkwaliteit.»

Karen Sleurs
Het Laatste nieuws 22-11-2012 pag. 5