U bent hier

Ouderschap -belast- door partnerscheiding

Samenvatting bijdrage van Lieve Cottyn aan symposium ouderschap 27 september 2012

Ouderschap “belast” door partnerscheiding

Geplaatst op 8 oktober 2012 door Guido van de Luitgaarden op congresburo.com 

 

Lieve sprak op dit symposium over grimmige vormen van partnerscheiding. Een scheiding an sich kan belastend zijn, maar extreme belasting komt vooral door scheidingen die te lang duren. Velen raken verdwaald in de chaos bij een hoog conflict tussen ouders. Lieve werkt in haar praktijk met extreme partnerscheidingsconflicten. Zij ziet dat ouders tijdens een scheiding vaak door hulpverleners en anderen terug in het conflict geduwd worden en dat zij weinig solidariteit ervaren.

 

Er is voor ouders echter een uitweg, maar dat vraagt samenwerking van ouders en hun omgeving. Het doel daarbij is dat beide ouders hun autonomie herwinnen. Daarvoor moet men wettelijke arrangementen rondom ouderschap en scheiding kennen. Daarbij is uitgangspunt dat beide ouders in gelijke mate ouder blijven. Beiden hebben evenveel beslissingsrecht en dienen met evenveel respect behandeld te worden. Co-ouderschap is de norm en staat niet ter discussie. Hoe verdeeld wordt waar het kind op welk moment is, is een andere kwestie. Vaak wordt met co-ouderschap bi-locatie bedoeld, maar ouderschap na scheiding is en blijft een coöperatief gegeven. Terwijl partnerschap stopt, stopt het ouderschap niet. Dit gegeven leidt tot fricties.

 

Bij beëindiging van het partnerschap helpt het voor veel mensen om geen contact meer te hebben en de ander zwart te maken. Bij ouderschap levert dat echter frictie op omdat dat eigenlijk niet kan. Het is daarom raadzaam om met partners te spreken over hoe moeilijk dit is.

 

In een lange strijd wordt de ex-partner-strijd zo dominant dat het ouderschap niet verder kan ontwikkelen. Belangen van volwassenen worden voortdurend vermengd met die van kinderen. Het is in die zin dus niet handig om het over het belang van het kind te hebben. De ouderrol brokkelt bij gevolg af en het kind verdwijnt op die manier onbedoeld uit beeld.

 

Ouders worden bij scheiding op meerdere manieren belast:

 - Overleg tussen ouders roept strijd op hoezeer eenieder ook zijn best doet

 - Vervreemding en starheid. De ouder wordt handelingsverlegen ten aanzien van het kind. Ze raken uit hun gewone doen richting het kind.

 - Angst en paniek. Gebeurtenissen en verschillen tussen ouders worden vaak uitvergroot en gedramatiseerd. Simpele meningsverschillen tussen ouders kunnen escaleren tot ongekende proporties. Beweeg als ouderbegeleider niet hierin mee. Kinderen worden in dit soort situaties vaak ingezet binnen de ex-partner strijd.

 

Iedereen die een kind heeft, is ouder, óók wanneer het kind niet bij hem of haar woont. Zet als begeleider altijd zorg-ouderschap op de voorgrond. Het welzijn en de toekomst dienen op de voorgrond te staan en niet de strijd. Strijdspiralen en verhalen over het verleden moeten naar de achtergrond, aldus Lieve.

 

Ouderbegeleiders moeten daartoe een resoluut standpunt innemen ten aanzien van de uitweg die voorgestaan wordt. Het is vrijwel zeker dat partijdigheid zal worden toegeschreven aan de hulpverlener door één of beide ouders. Zorg in zulke situaties voor welzijn en rust. Het geven van hoop is een belangrijk element, waardoor de hulpverlener laat zien dat er werkelijkheden bestaan die geen strijdwerkelijkheid zijn.

 

Het standpunt dat we innemen, de visie die we hebben en de vragen die we stellen, co-creëren de ouders die we zien. Ouderbegeleiding verplicht ons te reflecteren op wat we creëren.

 

Lieve adviseert niets te doen of te vragen wat strijd aanzwengelt. Probeer het conflict niet te stoppen, maar begrens het door een andere ingang te nemen. Zie het conflict als verwarring in het proces van ouderschapsreorganisatie, waardeer consequent beide ouders en spreek beide ouders aan als ouders. Ga ervan uit dat de ouder een verantwoordelijke ouder wil zijn.

bron: http://www.congresburo.com/blog/2012/10/samenvatting-bijdrage-lieve-cottyn-aan-symposium-ouderschapsbegeleiding/

Reacties

afbeelding van Jan Van Baelen

Proficiat! Wat mij betreft een referentiedocument inzake voorbeeldige genderneutrale terminologie