Ontvoeringen door ouders lijken vooral voor te komen in het Brusselse Gewest. Een speciale onderzoekscel binnen de federale gerechtelijke politie daar behandelt ongeveer 80 procent van alle dossiers in ons land. ‘Geen wonder: in Brussel bestaat de bevolking voor de helft uit 120 nationaliteiten. En parentale ontvoeringen beginnen vooral bij problemen binnen koppels van verschillende nationaliteiten', klinkt het bij die cel.

Niet beloofde land

De economische crisis gooit volgens speurders en parket alleen maar olie op het vuur: ‘Als gemengde koppels uiteenvallen, komt in heel wat gevallen een van de partners financieel in de problemen. En dat kom je in de huidige conjunctuur bijzonder moeilijk te boven', zegt substituut Pierre Vanhove. ‘Daarnaast stapelen de emotionele spanningen zich snel op: België blijkt plots niet meer het beloofde land. In die context kan een ouder snel beslissen om naar het vaderland terug te keren. Daar wacht tenminste opvang door familie en vrienden. De kinderen hier achterlaten, is voor velen geen optie. Zo beginnen de problemen met het gerecht.'

lees meer :

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130119_00439249