U bent hier

Kinderrechten

Gepubliceerd: 08 november 2012 Laatste wijziging: 09 november 2012

Wat zijn kinderrechten? Wie zetten zich in voor kinderrechten? En hoe? Hier geeft de gemeente Den Haag antwoord op deze en andere vragen over kinderrechten.

Alle kinderen hebben rechten, dat staat in het Kinderrechtenverdrag dat de Verenigde Naties in 1989 hebben opgesteld en is ondertekend door Nederland.

De gemeente Den Haag vindt de kinderrechten erg belangrijk en deze rechten zijn dan ook de basis van het jeugdbeleid van de gemeente. Elk jaar besteedt Den Haag extra veel aandacht aan deze kinderrechten tijdens de Dag van de Rechten van het Kind.

Kinderrechten

Nederland heeft in 1995 het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) ondertekend en leeft deze na. In het verdrag staat dat alle kinderen in de wereld tot 18 jaar gelijke rechten hebben en dezelfde kansen verdienen. In het verdrag staat ook uitgelegd waarop kinderen recht hebben, bijvoorbeeld het recht op:

  • gelijkheid. Ieder kind is gelijk, het belang van het kind moet voorop staan
  • zorg, zoals gezondheidszorg en onderwijs
  • bescherming tegen kindermishandeling en oorlog
  • participatie, door informatie en het mogen uitspreken van een mening
  • speciale zorg, zoals kinderen met een verstandelijke of lichamelijke handicap

Categorieën kinderrechten

Een kind mag niet worden mishandeld of verwaarloosd en het moet hulp krijgen als dat nodig is. Als de ouders niet goed voor het kind zorgen, moet de regering het kind beschermen. Het kind moet ook zijn eigen mening kunnen geven over zaken die het belangrijk vindt. Daarnaast hebben kinderen ook recht op speelruimte.

De kinderrechten zijn verdeeld in een aantal categorieën:

Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gehouden. Op die dag zijn er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben. Komt u ook?

Meer informatie

Wilt u meer weten over de kinderrechten? Ga dan naar www.kinderrechten.nl voor speciale informatie voor kinderen, jongeren en volwassenen. Of lees alles over kinderrechten in Den Haag op www.denhaag.nl/kinderrechten.