U bent hier

Gelijkwaardig Gedeeld Ouderschap kortweg GG-Ouderschap

Gelijkwaardig Gedeeld Ouderschap - GG-Ouderschap

10 november 2013

Zoals Roberta Angellili recent aanhaalde worden terminologie als shared parenting door verschillende Europese landen verschillende interpretaties aangegeven.  Als Vaderinstituut wensen wij op korte termijn een standpunt in te nemen hoe wij daar invulling aan zullen geven. 

Gedacht wordt om als vertrekpunt de vertaling van de Leading Women Shared Parenting te nemen en daarna tot definitie over te gaan.

Met het oog op verbeteringen alsook een Vlaamse definitie van Gelijkwaardig Gedeeld Ouderschap, volgt hier een Nederlandse vertaling van Equally Shared Parenting. 

Open hier het pdf-document: http://www.vaderinstituut.be/doc/pdf/131107_Vlaamse_definitie_Gelijkwaardig_Gedeeld_Ouderschap.pdf

na onze definitie van het belang van het kind, nl. 

Het belang van het kind is vrede tussen de ouders.

zal allicht een tweede difinitie volgen: Gelijkwaardig Gedeeld Ouderschap kortweg GG-Ouderschap

de video van Roberta Angelilli, Vice President van het Europees Parlement kan U hier vinden

http://www.vaderinstituut.be/facing-crisis-family-name-children

 

jan