U bent hier

Evaluatie - wet van het bevoorrechten van de gelijkmatig verdeelde huisvesting

evaluatie wet op het bevoorrechten van de gelijkmatig verdeelde huisvesting

 

Het Vaderinstituut heeft de kerncijfers van een evaluatie van de wet van 18 juli 2006 ontvangen.

Het betreft een evaluatie inzake de wet tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn*.  Het Vaderinstituut kan uit deze kerncijfers concluderen dat in de onderzochte gerechtelijke arrondissementen in slechts 36% de gelijkmatig verdeelde huisvesting wordt uitgesproken ondanks dat het bevoorrechten van de gelijkmatig verdeelde huisvesting in de wet is opgenomen.  Wij als Vaderinstituut maken een vergelijking met de voorrang van rechts.  Wat zou er gebeuren indien in slechts 36% van de gevallen de voertuigen die van rechts komen op een kruispunt met voorrang van rechts een gerechtelijke uitspraak in hun voordeel bekomen? Werkt dan die wet op de voorrang van rechts?  Volgens het Vaderinstituut heeft deze wet heel goede intenties maar het doel van de wet, namelijk het bevoorrechten van de gelijkmatig verdeelde huisvesting, wordt niet bereikt.  Gelet de maatschappelijke impact van deze wet hebben wij een onderhoud gevraagd met  kabinetsmedewerkers van Justitie, immers dergelijke onderzoekscijfers zijn langs Vlaamse kant ons niet gekend.       

 

* en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind (dit is ons niet meegedeeld hoe vaak dit gedeelte van desbetreffende wet werd toegepast).

URL van het document met de kerncijfers: 

http://www.vaderinstituut.be/doc/pdf/130205_evaluatie_wet_gelijkmatig_verdeelde_huisvesting.pdf