U bent hier

De mannen komen sneller.

De man is de misdadiger wet

Persbericht

19 november 2013 Internationale Mannendag

De levensverwachting voor een vrouw in Monaco beloopt 93,5 jaar. Dat is bijna dubbel zoveel als voor een Afghaan. De mannen komen sneller te sterven. Meer dan vrouwen, sterven mannen door geweld, door zelfdoding, door het verkeer.  Slechts 1% van de mannelijke slachtoffers van partnergeweld doet daarvan aangifte. Van de 17-jarige scheidingskinderen heeft 20,6% geen contact meer met vader en 8,8% heeft dit minder frequent dan 1 maal per maand.

De reclame van het Kasteelbier waar de vrouw het bier bracht of de Gamma was erover. Ze doen teveel onrecht aan de gevoerde campagnes. Maar wat met de affiches van 1712? U weet wel “Brute pech of brute papa”. Of wat dacht U van de affiche over “Slipje kwijt of onschuld kwijt?“

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijft natuurlijk de grote koepelverenigingen subsidiëren, zoals Amazone, le Carhif, Sophia, ... “ maar hier ontbreekt iets als men genderneutraliteit of gelijkheid van vrouwen en mannen wil bekomen.

Hoeveel weekendpapa’s zullen de brochure over onderwijshervorming van de Vlaamse Minister van Gelijke Kansen ontvangen hebben, als men die meegeeft met de kinderen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs? Toen ik als Coördinator van het Vaderinstituut in september  aan de telefoon vroeg of ik als papa ook een brochure mocht ontvangen, kreeg ik te horen : “Er zijn geen middelen voor”. Omdat een groot deel van de gescheiden vaders die brochure niet ontvangt, laat de Vlaamse Minister van Gelijke Kansen de brochure misschien maar best ressorteren onder de rubriek “geen nuttige informatie inzake de opvoeding”, want dan hoef je volgens de omzendbrief van het onderwijs beide ouders niet te informeren.

Het budget van ‘EWL’ (“European Women’s Lobby”) bedroeg in 2011  €1.097.094,94. De Europese Commissie die zou moeten praten over gelijke kansen van mannen en vrouwen noemt men ‘EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM)’ (sic). Vaderinstituut daagt U uit om eens te zoeken naar het bestaan van hun agenda en deze eens te bekijken er zal U allicht iets opvallen. We zijn bezorgd over de evolutie inzake gendergeweld. Begrijpt het Vaderinstituut het nu verkeerd dat bovenstaande Wet van het gewest Valencia definieert dat enkel jongens of mannen de dader van gendergeweld kunnen zijn? Op die wijze worden zelfs kleine jongens al gestigmatiseerd.  Op de Internationale Mannendag vragen wij daarvoor aandacht.

www.vaderinstituut.be

 

Bijlage: Valse beschuldigingen in Spanje

http://www.youtube.com/watch?v=GjgBfklmYj8