U bent hier

De EU wil meer vrouwen in de raad van bestuur

 

De EU wil meer vrouwen in de raad van bestuur van Europa's grootste ondernemingen en komt nu met concrete voorstellen.

 

 

Vrouwen moeten gewoon kunnen doorstoten naar de top van bedrijven. Dat is niet alleen eerlijk, maar ook goed voor het Europese concurrentievermogen. Uit studies English blijkt dat bedrijven met een evenwichtige raad van bestuur beter presteren dan hun concurrenten.

Maar aan de top gaan veranderingen traag. Zo hebben de grootste beursgenoteerde bedrijven van de EU nu zo'n 14% vrouwen in de raad van bestuur English, nauwelijks meer dan de 12% in 2010. In dit tempo duurt het nog 40 jaar voordat mannen en vrouwen er evenveel invloed hebben.

Veruit de meeste Europeanen zijn het erover eens: er moet iets veranderen. Bij een recente enquête zei 90% van de ondervraagden English dat vrouwen beter vertegenwoordigd moeten worden in de top van bedrijven (bij gelijke geschiktheid). En ongeveer driekwart toonde zich voorstander van wetgeving.

Daarom stelt de Commissie nu concrete maatregelen voor. Een ervan is een minimum van 40% voor zowel mannen als vrouwen in de raden van bestuur van de grootste ondernemingen op Europese beurzen. Functies in het dagelijks bestuur van die bedrijven tellen niet mee.

De maatregelen DeutschEnglishfrançais zouden alleen gelden voor beursgenoteerde ondernemingen met minstens 250 personeelsleden en een jaarlijkse omzet van meer dan 50 miljoen euro wereldwijd, in totaal zo'n 5000 bedrijven.

Bedrijven die geheel of gedeeltelijk in handen zijn van de overheid, zouden deze doelstelling al tegen 2018 moeten halen.

Bedrijven die de 40% nog niet halen, zouden duidelijke, sekse-neutrale criteria moeten vaststellen en kandidaten selecteren op basis van hun kwalificaties en verdiensten. Als twee kandidaten even geschikt zijn, moet het ondervertegenwoordigde geslacht voorrang krijgen. Nu is dat in de meeste gevallen dus nog een vrouw.

De maatregelen zouden tijdelijk zijn: in 2028 zouden ze automatisch komen te vervallen, omdat het evenwicht dan naar verwachting is bereikt.

Bedrijven moeten bovendien zelf doelstellingen bepalen om tegen 2020 ook een evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke directieleden te bereiken (voor overheidsbedrijven: 2018). Het gaat daarbij om leden van de raad van bestuur die ook een belangrijke rol spelen in het dagelijks bestuur van een bedrijf.

De regeringen moeten sancties bepalen voor bedrijven die de EU-norm niet halen.

Als landen al een goed functionerend systeem hebben ingevoerd, dan mogen ze dat natuurlijk behouden. En ze mogen ook maatregelen nemen die verder gaan dan wat de EU voorstelt.

België, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje, Portugal, Denemarken, Finland, Griekenland, Oostenrijk en Slovenië hebben al regels om het evenwicht tussen mannen en vrouwen in raden van bestuur te verbeteren.

Een voorbeeldfunctie

Als vrouwen kunnen doorstoten naar topfuncties, worden zij meer gestimuleerd om aan het arbeidsproces te gaan deelnemen. Dat betekent bovendien dat er beter gebruikgemaakt wordt van hun kwaliteiten.

Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de regeringen van de EU-landen en aan het Europees Parlement. Het Parlement had al enkele malen om wetgeving gevraagd.

Meer over gelijke kansen voor vrouwen en mannen in bestuursfuncties Deutsch (de) English (en) français (fr)