U bent hier

Burgermoeders ondervertegenwoordigd

Weinig vrouwelijke burgemeesters in Vlaanderen

VRT

di 27/11/2012 - 17:52

Vlaanderen zal vanaf 1 januari volgend jaar 39 vrouwelijke burgemeesters tellen, acht meer dan nu.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Politicologie van de universiteit van Leuven.

 

Een belangrijke vernieuwing bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was de verplichting om op de eerste en de tweede plaats van de lijst iemand van het andere geslacht te zetten. Eerder bleek al dat het percentage vrouwelijke gemeenteraadsleden daardoor is gestegen, maar wat betreft het aantal vrouwelijke burgemeesters heeft die nieuwe verplichting zo goed als geen effect gehad.

Het aantal vrouwen dat de burgemeesterssjerp mag omgorden is gestegen van 31 tot 39, of van 10,1 procent van de Vlaamse gemeenten tot 12,8 procent. Die stijging ligt in de lijn van de evolutie sinds 1982 waarbij het aantal vrouwelijke burgemeesters langzaam is gestegen..

Lijsttrekker

Het geringe aantal vrouwelijke burgemeesters is volgens de Leuvense onderzoekers te wijten aan het feit dat vrouwen slechts zelden optreden als lijsttrekker bij lokale verkiezingen. De algemene regel is immers dat de lijsttrekker van de grootste coalitiepartij in de praktijk ook burgemeester wordt.

Eerder onderzoek van de KU Leuven toonde aan dat slechts 21 procent van de lokale kieslijsten door een vrouw werd getrokken. Dat levert in de praktijk maar 13 procent procent vrouwelijke burgemeesters op, wat erop duidt dat als vrouwen lijsttrekkers worden dat meestal bij een kleinere oppositiepartij is.

Een andere verklaring voor de trage groei van het aandeel vrouwelijke burgemeesters is dat de meeste zittende mannelijke burgemeesters worden herkozen, terwijl dat bij de vrouwen in minder dan de helft van de gevallen gebeurt.

De N-VA is in veel gemeentes een nieuwkomer en scoort met 18,6 procent vrouwelijke burgemeesters het hoogst van alle partijen. SP.A en Open VLD volgen met ongeveer 13 procent en CD&V blijft achteraan hinken met 12 procent.

 

 

Weinig vrouwen in gemeentebestuur

www.ad.nl

Door: redactie
6-11-12 - 19:45 bron: ANP

In de lokale politiek zijn vrouwen nog altijd zwaar ondervertegenwoordigd. Vooral in kleine gemeenten zijn er nauwelijks vrouwelijke wethouders en in de 13 Zeeuwse gemeenten is er geen vrouwelijke burgemeester. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In gemeenten met een inwoneraantal tot 20.000 inwoners is maar 1 op de 6,25 wethouders een vrouw, oftewel 16,5 procent. In gemeenten met meer dan 100.000 inwoners is dat 1 op de 4 (25 procent).

Opvallend is dat de kleinere gemeenten in 2009 nog prima scoorden voor de maatstaven van die periode. Toen was 1 op de 5 wethouders in gemeenten met minder dan 20.000 inwoners een vrouw. Dat is nu het landelijk gemiddelde, maar daar zitten de kleine gemeenten dus ver onder.

Dieptepunt
Als het aankomt op vrouwelijke burgemeesters, geldt hetzelfde landelijke gemiddelde: 21 procent. Ook hier zijn echter flinke verschillen, met Zeeland als dieptepunt. De provincie is al sinds 2010 een volledig mannenbolwerk. In de periode daarvoor waren er nog wel enkele vrouwelijke burgemeesters in de in totaal 13 gemeenten die de provincie rijk is, al was het nooit veel. In 2002 was namelijk 12 procent van de burgemeesters in Zeeland vrouw, in 2006 nog 8 procent.

Zeeland staat daarmee in schril contrast met de meeste andere provincies. In Flevoland is 33 procent van de burgemeesters vrouw, in Noord-Holland 31 en in Zuid-Holland 27. Anderzijds stelt ook Drenthe sterk teleur met slechts 8 procent. Limburg en Utrecht blijven met 15 procent ook behoorlijk achter op het landelijk gemiddelde van 21 procent.

Volgens de onderzoekers, die het rapport van het ministerie opstelden, verschilt het aandeel van vrouwelijke wethouders tussen politieke partijen enorm. SP en GroenLinks hebben de meeste vrouwelijke wethouders in de gelederen, gevolgd door D66. Ook wat betreft burgemeesters doet GroenLinks het goed: de verhouding is 50/50.

In een vorige week gepubliceerde brief laat minister Marja van Bijsterveldt (Emancipatie) weten dat de groei van het aantal vrouwen in belangrijke overheidsfuncties inderdaad beperkt is. 'Een belangrijke rol spelen de bezuinigingen en de krimp binnen het Rijk. Deze hebben geleid tot een beperkte instroom'', aldus de minister.

 

bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3343531/2012/11/06/Weinig-vrouwen-in-gemeentebestuur.dhtml